Du toan

Home » Uncategorized » Dự toán Acitt – Lỗi mất dữ liệu trong bảng dự toán khi chạy phân tích

Dự toán Acitt – Lỗi mất dữ liệu trong bảng dự toán khi chạy phân tích

Du toan acitt - loi bi mat du lieu trong bang du toan khi chay phan tich Du toan acitt - loi bi mat du lieu trong bang phan tich vat tu khi chay DT

Khi chạy phân tích vật tư bi lỗi mất dữ liệu trong bảng dự toán và bảng phân tích vật tư khi chạy phân tích,

Nguyên nhân: có thể sheet “config” trong file dự toán này đã bị xóa,

Khắc phục: chạy lại dự toán trên file mới

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: